XXII KONGRES BALNEOLOGICZNY Połczyn Zdrój 2009

Firma BIOMED-CENTRUM uczestniczyła w XXII KONGRESIE BALNEOLOGICZNYM Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, który odbył się 3-6 września 2009r. w Połczynie Zdroju. Głównymi tematami Kongresu było leczenie uzdrowiskowe chorób dermatologicznych, pulmonologicznych oraz postępy w balneologii, fizykoterapii balneochemii, bioklimatologii i geologii uzdrowiskowej. Do udziału w Kongresie organizatorzy zaprosili przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Skarbu, Narodowego Funduszu Zdrowia,…